Menu boczne » Zmartwychwstanki w świecie » Dom generalny » Przełożona Generalna

Przełożona Generalna

Przełożona Generalna | Zdjęcie do artykułu    

MATKA DOROTA ZYGMUNT – Przełożona Generalna

Przełożona Generalna – czytamy w Konstytucjach Zgromadzenia – sprawuje władzę w stosunku do wszystkich prowincji, domów i sióstr zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i prawa Zgromadzenia oraz reprezentuje Zgromadzenie wobec władz kościelnych, zakonnych i cywilnych (§ 161 K). Głównym obowiązkiem przełożonej generalnej jest stałe dążenie do owocnego realizowania zadań Zgromadzenia w duchu Kościoła (§ 162 K). Wybierana jest na sześć lat (§ 163 K).

XVII Kapituła Generalna w dniu 22 lipca 2016 r. dokonała wyboru Matki Doroty Zygmunt, dziewiątej w historii Zgromadzenia, przełożonej generalnej. Wymieniając kolejno, po bł. Matce Celinie Borzęckiej, Fundatorce Zgromadzenia, pełniły bowiem tę posługę: Matka Antonina Sołtan, Matka Małgorzata Dąbrowska, Matka Teresa Kalkstein, Matka Zofia Szulc, Matka Teresa Maria Jasieńska, Matka Dolores Stępień oraz Matka Teresa Maria Kreft.

Strona główna / Galeria / Archiwum / Kontakt

Wszelkie Prawa Zastrzeżone CR 2010