Uroczystość w Zaniewiczach na Białorusi

2015-11-12

Uroczystość w Zaniewiczach na Białorusi

18 października 2015, w kaplicy grobowej rodziny Borzęckich, która obecnie jest kościołem parafialnym p.w. Najświętszego Serca Jezusa i św. Jozafata Kuncewicza w Zaniewiczach, na Białorusi, odbyła się uroczystość poświęcenia olejnych obrazów Założycielek Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek i marmurowych tablic ku ich czci.

Obraz bł. Matki Celiny umieszczono w lewym, bocznym ołtarzu jej poświęconym, a obraz Czcigodnej Sługi Bożej Matki Jadwigi zawisł na prawej ścianie bocznej kościoła.

Tablice zamontowano symetrycznie, na ścianach bocznych, po prawej i lewej stronie kościoła.

Uroczystej Mszy św. o godz. 9.30 przewodniczył Ks. Bp Józef Staniewski, biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej, pochodzący z Zaniewicz. W koncelebrę włączyło się siedmiu kapłanów, w tym trzech pochodzących z Zaniewicz: Ks. Józef Zaniewski SDB z Moskwy, Ks. Prałat Andrzej Steckiewicz z Mińska i Ks. Andrzej Kozłowski z Małej Brzostowicy.

W uroczystości, razem z licznie zebranymi wiernymi parafii zaniewickiej, wzięły udział Siostry Zmartwychwstanki, przybyłe z Rzymu, z Polski i z Białorusi.

Wszystkich powitał gospodarz miejsca, Ks. Proboszcz Walery Bykowski. Stwierdził, że choć ta świątynia jest maleńka, ale ciepła, bo pulsuje tętnem życia naszych świętych i błogosławionych, tych wszystkich, którzy przekazali nam wiarę, z której my dziś tak obficie czerpiemy.

Na początku Mszy św. został odczytany list Matki Teresy Marii Kreft, łączącej się duchowo z uroczystościami w Zaniewiczach. Matka Generalna zachęciła w nim także do modlitwy za wstawiennictwem bł. Matki Celiny i Czcigodnej Sługi Bożej Matki Jadwigi.

Siostry podjęły służbę liturgiczną, a pieśni śpiewali parafianie pod kierunkiem organisty.

W homilii Ks. Biskup powiedział m.in.: To, że dziś zawieszamy nowe obrazy Matek Borzęckich i tablice jest dla nas nowym wyzwaniem, abyśmy patrząc, nie tylko podziwiali i mieli tę historyczną informację, że mieszkały i przebywały tutaj, ale, abyśmy my, a szczególnie niewiasty, które w dzisiejszym czasie, w XXI wieku, czasami trochę narzekają, bo trudne te obowiązki, jako żony, jako matki, jako teściowej, jako wdowy, abyśmy wtedy, gdy jest trudno, przychodzili tutaj, do tego miejsca, abyśmy wpatrując się w te obrazy, prowadzili dialog i pytali: Jak wszystko to wypełnić? Jak wszystko to wykonać w moim życiu, aby również być bło­gosławioną, aby również otrzymać wieniec chwały? (…) Starajmy się w naszym życiu iść w ślady tych, którzy żyli tutaj przed nami.

Przed zakończeniem Mszy św. Ks. Biskup dokonał poświęcenia obrazów i tablic ku czci naszych Matek.

Dziękując wszystkim za wspólną modlitwę ogłosił, że w 2017 r. będziemy świętować 100-lecie Parafii w Zaniewiczach.

Po Mszy św. wszyscy przejechali swoimi środkami lokomocji do kapliczki bł. Matki Celiny w Obrembszczyźnie, gdzie spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie litanią do błogosławionej.

Uroczystości w Zaniewiczach zakończył obiad, przygotowany w pobliskiej wiosce Łu­ckowlany.

W ramach naszego pobytu na Białorusi, w dniu 17 października, odbyła się jeszcze jedna uroczystość: wprowadzenie relikwii bł. Matki Celiny do Parafii św. Antoniego w Małej Brzostowicy, oddalonej około 30 km od Obrembszczyzny. W Małej Brzostowicy obraz i relikwie bł. Celiny znalazły miejsce w najlepszym otoczeniu, przy ołtarzu bocznym Matki Bożej Ostrobramskiej.

Po wprowadzeniu relikwii bł. Matki Celiny do kościoła, S. Maria Benita Domańska przedstawiła sylwetkę błogosławionej, zachęcając do modlitwy za jej wstawiennictwem. Następnie wszyscy uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył Ks. Biskup Józef Staniewski. Został też odczytany list Matki Generalnej, łączącej się duchowo z parafią w Małej Brzostowicy, która jest szóstym miejscem w diecezji grodzieńskiej, w którym bł. Celina doznaje czci w znaku swych relikwii. Po Mszy św. kapłani i wierni uczcili relikwie bł. Celiny oraz otrzymali obrazki z modlitwą.

Poza uroczystością w Małej Brzostowicy, dzień 17 października wypełniły: modlitwa przy grobie śp. Ks. Jana Zaniewskiego, Msza św. w kościele w Kwasówce, gdzie zmarły kapłan był proboszczem, wizyta u dawnej gospodyni księdza, wizyta u rodziny Zaniewskich w Grodnie, która przekazała dla muzeum w Kętach, klamki pochodzące z dworku Borzęckich oraz wizyta u Wasilija Nikołajewicza Gustyra, przewodniczącego kołchozu „Świsłocz” i zwiedzanie muzeum, w którym jest kącik poświęcony Matce Celinie. Powyższe spotkania były owocne i ufamy, że przyczynią się do zacieśnienia więzi między Zgromadzeniem a osobami, które dziś żyją na ziemi Matek Założycielek.

Strona główna / Galeria / Archiwum / Kontakt

Wszelkie Prawa Zastrzeżone CR 2010