75. rocznica męczeńskiej śmierci bł. Alicji Kotowskiej

2014-10-25

75. rocznica męczeńskiej śmierci bł.  Alicji Kotowskiej

W tym roku przypada 75. rocznica niemieckich mordów w lasach piaśnickich. Masowe egzekucje w Piaśnicy rozpoczęły się pod koniec października 1939 i trwały do kwietnia 1940 r. Historycy oceniają, że ofiarą dokonanego tam niemieckiego ludobójstwa padło od 12 do 14 tys. ludzi. Piaśnica stanowi największe, po obozie koncentracyjnym Stutthof, miejsce kaźni ludności polskiej na Pomorzu w okresie II wojny światowej. Nazywana jest czasem „pomorskim Katyniem” lub „Kaszubską Golgotą”.

11 listopada przypada 75. rocznica męczeńskiej śmierci w lasach piaśnickich bł. S. Alicji Kotowskiej, zmartwychwstanki.

26 września 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddał hołd ofiarom zbrodni ludobójstwa na Pomorzu Gdańskim, dokonanej w lasach piaśnickich, lesie szpęgawskim i Mniszku. Oto treść uchwały Sejmu RP:

W 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci pamięć bohaterów i męczenników – ofiar masowej zbrodni niemieckiej dokonanej na ludności cywilnej w lasach piaśnickich, w lesie szpęgawskim i Mniszku. Była to pierwsza zbrodnia ludobójstwa dokonana w czasie II wojny światowej.

W okresie od jesieni 1939 r. do wiosny 1940 r. Niemcy zamordowali prawie 30 tysięcy osób, głównie przedstawicieli polskiej elity intelektualnej z Pomorza Gdańskiego, ale także Polaków z III Rzeszy skazanych za działalność patriotyczną oraz Czechów i Niemców, którzy sprzeciwili się polityce hitlerowców. Ofiary były więzione w pobliskim Wejherowie i tam torturowane, a następnie mordowane i zakopywane w masowych grobach w lasach piaśnickich. Miejsce to dla wszystkich Polaków, a szczególnie zamieszkujących Pomorze Kaszubów i Kociewiaków, stało się symbolem męczeństwa i martyrologii.

Szczególną orędowniczką ofiar jest zamordowana w lasach piaśnickich siostra Alicja Kotowska, przełożona Domu Zakonnego Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie, ogłoszona błogosławioną przez Ojca Świętego Jana Pawła II 13 czerwca 1999 r. w gronie 108 męczenników II wojny światowej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd ofiarom zbrodni ludobójstwa na Pomorzu Gdańskim.

MARSZAŁEK SEJMU

Radosław Sikorski

 

Od kilku lat, od kwietnia do listopada, odbywają się uroczystości patriotyczno-religijne przy kaplicy piaśnickiej p.w. bł. Alicji Kotowskiej. W niedzielę, 5 października 2014 r. uroczystą Mszę św. w asyście okolicznych kapłanów, odprawił Ks. Biskup Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej.

W ciągu ostatnich lat, poszczególne groby w Piaśnicy są wzbogacane o elementy, które wzywają do żywej pamięci i modlitwy za ofiary dokonanej tutaj zbrodni, a ich symbolika „przemawia” mocno do współczesnych.

W 2013 r. dokonano rekompozycji grobu nr 7, który jest symbolicznym miejscem męczeńskiej śmierci bł. S. Alicji Kotowskiej. „Przemawia” rząd wyniosłych krzyży, z ustawioną na ich szczycie figurą Matki Bożej Swarzewskiej i płaskorzeźby Archanioła Gabriela i Michała. Do istniejącej wcześniej statuły bł. S. Alicji została dodana tablica z jej wymowną refleksją, którą podzieliła się z jedną siostrą: Czy to nie wszystko jedno, gdzie ciało będzie leżało? Chciałabym nawet, żeby nikt o mnie nie wiedział. Przecież chodzi o to, żeby moc się połączyć z Bogiem, a to jest wszędzie możliwe i we wszystkich okolicznościach. W Nim żyć, zatopić się, jak kropla wody w oceanie Jego miłosierdzia – to wielkie moje pragnienie. (1939).

Przed uroczystością w dniu 5 października 2014 r. na grobie w pobliżu kaplicy piaśnickiej została umieszczona „Pieta", a przy symbolicznym grobie zamordowanych dzieci - stanął anioł-kobieta, z niemowlęciem trzymanym na rękach.

Przy palenisku, gdyż Niemcy w 1944 r. zacierali ślady zbrodni, paląc zwłoki pomordowanych – znalazły się wymowne cytaty z Pisma św. Jeden z nich: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. (Mt 10,28) W środkowej części paleniska umieszczono dłuższy, jakże wymowny cytat z księgi proroka Ezechiela: 

Potem spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: "Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?" Odpowiedziałem: "Panie Boże, Ty to wiesz". Wtedy rzekł On do mnie: "Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: "Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!" Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan". I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział On do mnie: "Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli". Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie: "Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: "Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas". Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam" - wyrocznia Pana Boga. 

Strona główna / Galeria / Archiwum / Kontakt

Wszelkie Prawa Zastrzeżone CR 2010