Trzej biskupi z Białorusi w Casa Madre

2014-09-21

Trzej biskupi z Białorusi w Casa Madre

20 września 2014 r., odwiedzili dom generalny trzej biskupi z Białorusi, którzy brali udział w kursie dla nowych biskupów, zorganizowanym w Rzymie przez Kongregację ds. Biskupów i Kongregację Kościołów Wschodnich. Przybyli: Ks. Biskup Oleg Butkiewicz, ordynariusz diecezji witebskiej, Ks. Biskup Józef Staniewski, biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej oraz Ks. Biskup Jury Kasabucki, biskup pomocniczy archidiecezji mińsko-mohylewskiej.

Warto podkreślić, że Ks. Biskup Józef Staniewski urodził się w wiosce Zaniewicze koło Obrembszczyzny na Grodzieńszczyźnie, związanej z życiem bł. Matki Celiny Borzęckiej i jej córki Matki Jadwigi Borzęckiej. Z Zaniewicz wywodzi się bowiem dwunastu kapłanów.

Ks. Biskup Oleg Butkiewicz jest pasterzem diecezji witebskiej, na terenie której leży Antowil, Babinowicze i Laskowicze, miejsca związane z życiem Matek Założycielek, zwłaszcza bł. Matki Celiny. Na terenie tej diecezji, w mieście Nowopołocku, Siostry Zmartwychwstanki od 2000 r. mają swoją placówkę apostolską.

Księża Biskupi celebrowali Mszę św. w naszej kaplicy i spożyli wspólnie z siostrami kolację, w czasie której dzielili się refleksjami o pracy duszpasterskiej w swoich diecezjach. Goście zwiedzili także Muzeum Matek i wpisali się do księgi pamiątkowej.

Strona główna / Galeria / Archiwum / Kontakt

Wszelkie Prawa Zastrzeżone CR 2010