Uczestniczki Europejskiego Spotkania Młodych w domu generalnym

2013-01-20

Uczestniczki Europejskiego Spotkania Młodych w  domu generalnym

W dniach od 28 grudnia 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. w Rzymie odbyło się 35 Europejskie Spotkanie Młodych, które organizowała wspólnota z Taizé. Do Wiecznego Miasta przybyło 40 tyś. młodych z Europy i spoza niej.

Ojciec św. Benedykt XVI spotkał się z młodymi 29 grudnia o godz. 18.00 na Placu św. Piotra. W swym przesłaniu Papież zaznaczył, że te dni pozwalają młodym odkryć piękno wiary oraz umiłowania Boga i ludzi, a poprzez gościnność rzymskich parafii i wspólnot zakonnych otrzymują nowe doświadczenie Kościoła. Młodzi usłyszeli z ust Zastępcy Chrystusa na ziemi, że Chrystus nie odciąga ich od świata ale posyła tam, gdzie przygasa światło: Jesteście powołani, abyście byli małymi kagankami dla tych, którzy was otaczają. (…) Pomożecie tym, którzy są wokół was, lepiej zrozumieć, że Ewangelia prowadzi nas zarazem ku Bogu i ku innym. Co więcej, przez waszą wiarę przyczynicie się do wzrostu nadziei na ziemi. Bądźcie więc pełni nadziei.

Wspólnota domu generalnego, odpowiadając na apel o otwarcie klasztorów na przyjęcie młodych, zgłosiła do Parafii św. Joachima możliwość noclegów i śniadań dla 20 dziewcząt oraz obiad w Nowy Rok dla 30 osób. Ostatecznie, odpowiadając na potrzeby, gościłyśmy w naszym klasztorze i w klasach szkolnych 34 dziewczęta: w tym 27 z różnych miast Polski, 6 z Białorusi i 1 z Ukrainy. 

Siostry "Casa Madre" oprócz przygotowania noclegów i posiłków, w miarę możliwości uczestniczyły w modlitwach porannych i spotkaniach w grupach w Parafii św. Joachima oraz w czuwaniu modlitewnym w intencji pokoju z 31 grudnia na 1 stycznia, zakończonym „Świętem Narodów”.

W Nowy Rok na obiad w naszym domu dołączyło jeszcze 8 dziewcząt, a wśród nich 3 z Ukrainy. Czas posiłku i spotkania ubogaciła prezentacja poszczególnych grup i śpiew kolęd w różnych językach.

Dziewczęta wyrażały wdzięczność za otwartość serca i gościnność, której doświadczyły w naszym domu. Na pamiątkę spotkania otrzymały książkę o bł. Matce Celinie, obrazek z jej relikwią, obrazek bł. Jana Pawła II z relikwią oraz obrazek Matki Jadwigi.

Ufamy, że spotkanie młodych w Rzymie i wpisujące się w nie otwarcie naszego domu stało się pięknym doświadczeniem wspólnoty, (…) bo Tym, który nas gromadzi jest Zmartwychwstały Chrystus! (z przesłania brata Aloisa, przełożonego wspólnoty z Taizé).

Autorem pierwszych 10 fotogafii jest O. Piotr Sułkowski CSsR.

 

Strona główna / Galeria / Archiwum / Kontakt

Wszelkie Prawa Zastrzeżone CR 2010